TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MC SỐ RA KẾT QUẢ
25/6/2022 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

24/6/2022

Bạch thủ lô 77 Trúng 77x3
Song thủ lô 09-91 Trúng 91
xiên 2 08-41/46-65/08-65 Trúng 08-41
xiên 3 55-71-86 Trúng 55-71-86
Dàn đề 10 số 90-91-92-93-94-95-96-97-98-99 trượt
Dàn đề 36 số 10,12,13,14,15,16,17,18,19,40,41,42,43,45,46,47,48,49,80,81,82,83,84,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 trượt

23/6/2022

Bạch thủ lô 00 trúng 00
Song thủ lô 09-81 trúng 81
xiên 2 19-48/48-74/19-74 Trúng19-48
xiên 3 41-63-83 trượt
Dàn đề 10 số 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 trượt
Dàn đề 36 số 10,12,13,14,15,16,17,18,19,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,90,91,92,93,94,95,96,97,98 trúng 40

22/6/2022

Bạch thủ lô 44 Trúng 44
Song thủ lô 18-64 Trúng 18x2
xiên 2 79-57/79-97/57-97 Trúng 79-57
xiên 3 08-48-68 Trúng 08-48-78
Dàn đề 10 số 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49 Trúng 46
Dàn đề 36 số 40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79 Trúng 46

  NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
  17/02/2022Bạch thủ lô

  Song thủ lô

  xiên 2

  xiên 3

  Dàn đề 10 số

  Dàn đề 36 số

  16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
  Song thủ lô23-32Trúng 32
  xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
  xiên 370-23-32 Trượt
  Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt
  Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62
  15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
  Song thủ lô97-79Trúng 79×2 ; 97
  xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
  xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
  Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
  Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
  14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
  Song thủ lô89-98Trúng 98
  xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
  xiên 358-89-98trượt
  Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
  Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt